Chủ đề: Du lịch hành hương

video

Trải nghiệm trên chặng đường 14 đàng thánh giá

Khi hành hương đặt chân đến đất Thánh Israel, mọi lữ khách đều cố gắng 1 lần được đi theo Chúa chí ái, từ dinh quan Phi-la-tô đến đồi Can-vê trong 14 chặng đàng Thánh...

Hành hương theo bước Chúa Kitô – “một sự hồi sinh đức tin”

Hành hương là một “cách thế loan báo Tin mừng mới”, bởi vì việc đi đến những nơi thánh theo bước của Chúa Kitô có thể mang lại “một sự hồi sinh đức tin”. Bất cứ...

Có thể bạn quan tâm